Ark van de Smaak

De Ark van de Smaak is een internationale catalogus van bedreigd culinair erfgoed. Het bevat kleinschalige kwaliteitsproducten die dreigen te verdwijnen, maar erg bijzonder zijn omdat zij specifiek horen bij de cultuur, historie of traditie van een streek of land.

De Ark biedt een platform voor deze kwetsbare groente- en fruitsoorten, granen, dierenrassen, dranken, kazen en vleeswaren; zo wordt er aandacht gevraagd om deze producten in stand te blijven houden.

Dat kan zijn door het kopen en eten ervan te stimuleren. Of juist het tegenovergestelde: in het geval van bedreigde wilde diersoorten kan de oproep juist zijn om deze niet meer of veel minder te eten, zodat ze zich weer kunnen voortplanten.https://slowfood.nl/arkvandesmaak/